"Chhit-piên-hìn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
 
Kiùn-kiùn sṳ́-yung chhṳ̍t-chhak lâu yèn-kûi, cho-tet khiûn sṳ chok chhut chang chhit piên hìn, ngu chhâ thai-yok vì <math>\approx 0.2%</math>. Sat A vì yèn chû sông yit-tiám, chok yèn fû <math>BOC</math>. Nâ mak <math>BD = {1 \over 2}BC</math> thai-yok chhiu-he yèn nui chiap chang chhit piên hìn ke piên-chhòng.
 
==Chang Chhit-piên-hìn chhak-kûi chok-thù ==
==Mien-chit ==
==Chang Chhit-piên-hìn==
==Yit-pân Chhit-piên-hìn==
==chhṳ-yèn chûng ke Chhit-piên-hìn==
157

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân