"Wikipedia:Yù-mî thù-phién" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (已保護“Wikipedia:Yù-mî thù-phién” ([編寫=Kim-chṳ́ sîn-ke lâu hàn-mò chu-chhak ke yung-fu] (無限期)[移動=Kim-chṳ́ sîn-ke lâu hàn-mò chu-chhak ke yung-fu] (無限期)))
{| width="100%" style="background:#FFFFFF; border:solid 1px #479429;" cellspacing="0" cellpadding="10"
{{#switch:{{rand|8}}
|-
|0={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Yù-sṳn-mî-thi‎}}
|1 colspan={{"2" |Hak-kâ-ngî Wikipedia: ke Yù-mî thù-phién/Mièn-fâ-páu‎}}.
 
|2={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu}}
|-
|3={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Vú-lîn-ngièn}}
| colspan="2" |
|4={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Banff Koet-kâ Kûng-yèn}}
{| width="100%"
|5={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Iguazu Phau-pu}}
|[[File:P_rainbow_flag.png|35px]]
|6={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Sok-sân Koet-kâ Kûng-yèn}}
| width="100%"|<div style="border-bottom: solid 2px #479429;">
|7={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Yanarraju}}
 
}}
=== Yù-mî thù-phién ===
</div>
}|}
|-valign="top"
| width="50%" style="font-size:95%" valign="top"|
<!--1 -->
|0={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Yù-sṳn-mî-thi‎}}
| width="50%" style="font-size:95%" valign="top"|
<!--2 -->
{{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Mièn-fâ-páu‎}}
| width="50%" |
|-valign="top"
| width="50%" style="font-size:95%" valign="top"|
<!--3 -->
|2={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu}}
| width="50%" style="font-size:95%" valign="top"|
<!--4 -->
|3={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Vú-lîn-ngièn}}
| width="50%" |
|-valign="top"
| width="50%" style="font-size:95%" valign="top"|
<!--5 -->
|4={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Banff Koet-kâ Kûng-yèn}}
| width="50%" style="font-size:95%" valign="top"|
<!--6 -->
|5={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Iguazu Phau-pu}}
| width="50%" |
|-valign="top"
| width="50%" style="font-size:95%" valign="top"|
<!--7 -->
|6={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Sok-sân Koet-kâ Kûng-yèn}}
| width="50%" style="font-size:95%" valign="top"|
<!--8 -->
|7={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Yanarraju}}
|}
3,846

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân