"Tao-chhu̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Tha̍t-ngu-tshu̍k to Tao-chhu̍k
無編輯摘要
[[File:Ponso no Tao.jpg|right|thumb|200px|Tha̍t-nguTao-chhu̍k]]
'''Tha̍tTao-ngu-tshu̍kchhu̍k''' fe̍t-tsá ham-cho '''TaoYami-chhu̍k''' (達悟), he [[Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn‎]], fûn-phu tshai [[Làn-yí]], [[Thòi-tûng-yen]] tén-tén yen kin-nui, ngìn-khiéu thai-yok ńg-tshiên sâm-pak ngìn.
 
[[Category:Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn‎]]
4,828

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân