"Daur-chhu̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Tha̍t-vat-ngì-tshu̍k to Daur-chhu̍k
無編輯摘要
 
'''Tha̍tDaur-vat-ngì-tshu̍kchhu̍k''' (Hon-ngî: 達斡爾族) he [[Chûng-koet]] yit-ke [[Séu-su mìn-tshu̍k]] . Tsú-yeu fûn-phu tshai [[Nui-mùng-kú Tshṳ-tshṳ-khî]] [[Mo̍k-li̍tMorin Tha̍t-ngáDawa Tha̍tDaur-vat-ngì-tshu̍kchhu̍k TshṳChhṳ-tshṳchhṳ-khì]], [[Ngo̍kEvenk-vûn-khiet-tshu̍kchhu̍k TshṳChhṳ-tshṳchhṳ-khî]]; Ngìn-khiéu yok 13.2 van-ngìn.
{{Chûng-fà Mìn-tshu̍k}}
4,828

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân