"Kau-fòng Benedictus 15-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Benedictus 15-sṳ''' ({{bd|1854-ngièn|11-ngie̍t 22-ngit|1922-ngièn|1-ngie̍t 22-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng.…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Benedictus 15-sṳ''' ({{bd|1854-ngièn|11-ngie̍t 22-ngit|1922-ngièn|1-ngie̍t 22-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng.…)
 
(無差異)
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân