"Kau-fòng Ioannes Paulus 1-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Ioannes Paulus 1-sṳ''' ({{bd|1912-ngièn|10-ngie̍t 17-ngit|1978-ngièn|9-ngie̍t 28-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak [[kau-fòng]…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Ioannes Paulus 1-sṳ''' ({{bd|1912-ngièn|10-ngie̍t 17-ngit|1978-ngièn|9-ngie̍t 28-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak [[kau-fòng]…)
(無差異)
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân