"Kau-fòng Anacletus" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Anacletus''' ({{bd|?||92-ngièn|}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 76-ngièn chṳ 88-ngièn chhai-ngim. {{Popes}} Cate…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Anacletus''' ({{bd|?||92-ngièn|}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 76-ngièn chṳ 88-ngièn chhai-ngim. {{Popes}} Cate…)
 
(無差異)
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân