"Kau-fòng Urbanus 1-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Urbanus 1-sṳ''' ({{bd|?||230-ngièn|8-ngie̍t 21-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 222-ngièn chṳ 230-ngièn chhai…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Urbanus 1-sṳ''' ({{bd|?||230-ngièn|8-ngie̍t 21-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 222-ngièn chṳ 230-ngièn chhai…)
(無差異)
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân