"Quy Nhơn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Kûi-yìn-sṳ to Quy Nhơn
無編輯摘要
 
[[File:QuyNhonBeach1.jpg|right|thumb|300px|Kûi-yìn-sṳQuy Nhơn]]
'''Kûi-yìn-sṳQuy Nhơn''' (歸仁市, Qui Nhơn) he [[Ye̍t-nàm]] [[Phìn-thin-Bình Định|Bình Định sén]] [[sén-fi]].
 
[[Category:Ye̍t-nàmBình Định]]
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân