"Pí-li-sṳ̀ liâng Congo" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Pí-li-sṳ̀ ke Congo to Pí-li-sṳ̀ liâng Congo
 
[[File:Belgian_Congo_locator_map.png|right|thumb|350px|Pí-su̍k Kôngli-sṳ̀ liâng Congo.]]
[[File:Flag_of_Congo_Free_State.svg|right|thumb]]
[[File:Greater_Coat_of_Arms_of_the_Belgian_Congo.svg|right|thumb]]
[[File:Kisantu_kathedraal_2.JPG|right|thumb|350px|Pí-su̍k Kôngli-sṳ̀ liâng Congo.]]
'''Pí-su̍k Kôngli-sṳ̀ liâng Congo''' (比利時領--, [[Fap-vùn]]: Congo Belge) he [[Pí-li-sṳ̀]] chhai 1908-ngièn chṳ 1960-ngièn chhai kîm-ngit [[Kông-kóCongo Mìn-chú Khiung-fò-koet]] ke [[chhṳ̍t-mìn-thi]]. Chhai 1885-ngièn, [[Êu-chû]] kok-koet kí-hàng liáu [[Pak-lìmBerlin Sî-Fî Fi-ngi]]. Tet-koet chṳn-fú chhai Fi-ngi tông-chûng pá kông kóCongo kâu yi Pí-li-sṳ̀ koet-vòng [[LiLeopold 2-osṳ (Pí-li-tetsṳ̀)|Leopold Ngi2-sṳ]], yî chok-vì khì sṳ̂ ngìn Liâng-thi, pin chiông chṳ̂ chhṳ̂n-vì kông kó[[Congo Chhṳ-yù pâng]]. Yì to-liáu 1908-ngièn, kông kó chang-sṳt pûn chón kâu yi Pí-li-sṳ̀ chṳn-fú, pin kói chhṳ̂n-vì Pí-li-sṳ̀ su̍k kôngliâng Congo. Yì kông kóCongo chui fu shu̍ ke thi-fông - kâ Tan kâ [[Katanga-sén]] ya pûn Pí-li-sṳ̀ kí kâ Kûng-sṳ̂ khiung-thùng khôi-fat liáu.
 
-li-sṳ̀ su̍k kôngliâng Congo tshìn kông kó[[Congo ngùi-kî]] fat-sâng sṳ̀, chhai 1960-ngièn 6-ngie̍t 30-ngit chhí-tet thu̍k-li̍p. Than Pí-li-sṳ̀ chṳn-fú sa yìn lâu chap yî ngì[[Zaire]] (kîm Kông-kóCongo Mìn-chú Khiung-fò-koet) pó-chhṳ̀ thi̍t-sû ke kôan-he, yû yit-thin ke chṳn-chhṳ fò kîn-chi sông ke yáng-hióng li̍t.
 
[[Category:Fî-chû]]
4,713

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân