"Kau-sṳ̂" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Kau-sṳ̂''' (教師) he he chôn-mùn kâu-sû ke chṳt-ngia̍p. Yit-pân ham cho '''sîn-sâng''' (先生), m̀-ko sîn-sâng ya cho tet chṳ́ yî-sên. Cate…)
 
無編輯摘要
 
'''Kau-sṳ̂''' (教師) he he chôn-mùn kâu-sû ke [[chṳt-ngia̍p]]. Yit-pân ham cho '''sîn-sâng''' (先生), m̀-ko sîn-sâng ya cho tet chṳ́ [[yî-sên]].
 
 
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân