"Sú-tû" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|350px| right|thumb|350px| '''Sú-tû''' (首都),chṳ́ yit-ke koet-kâ ke tûng-ông ch...)
 
無編輯摘要
 
[[File:Bundesgericht-VD.jpg|right|thumb|350px|]]
[[File:ParliamentTaipei HouseSkyline Singapore2020.jpg|right|thumb|350px|]]
'''Sú-tû''' (首都),chṳ́ yit-ke [[koet-kâ]] ke tûng-ông [[chṳn-fú]] só-chhai-thi ke sú-yeu hàng-chṳn chûng-sîm [[sàng-sṳ]], ya-he chṳn-chhṳ fa̍t-thung ke chûng-sîm sàng-sṳ, kok-lui koet-kâ-kip kî-kôan si̍p-chûng chu-chap-thi, koet-kâ chú-khièn ke siong-chṳ̂n sàng-sṳ. Chhai thai-phu-fun koet-kâ, Sú-tû he koet-kâ chui-thai ke sàng-sṳ, yì [[Tet-koet]] [[Pak-lìm]], [[Â-kîn-thìn]] [[Buenos Aires]] tén; thai-phu-fun ke koet-kâ ya hàn-m̀ chhai [[Hièn-fap]] lâu [[Fap-li̍t]] nui thin Sú-tû thi-tiám, yì-yèn chhai phu-fun koet-kâ, chṳn-chhṳ chûng-sîm lâu [[kîn-chi]] chûng-sîm fûn-lì, li-yì [[Kâ-nâ-thai]] [[Ottawa]], [[Àu-chû]] [[Canberra]] tén. Yû-sṳ̀ yit-ke koet-kâ yû tô-chak sú-tû, yì [[hàng-chṳn]] sú-tû, [[sṳ̂-fap]] sú-tû, fûn-phe̍t he pún-koet ke hàng-chṳn lâu sṳ̂-fap chûng-sîm.
 
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân