"YouTube" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Chhí-sêu yù 2001:288:4220:1:E063:5537:3E8C:17F1tui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 110849)
無編輯摘要
[[File:YouTube Logo 2017.svg|right|thumb|300px|YouTube.]]
[[File:Youtube founders.jpg|thumb|400px|Chhiùng chó to yu: [[Chhà-tetChad Het-liHurley]], [[Steve Chen]] (Chhṳ̀n Sṳ-tsùn]]), lâu [[:en:Jawed Karim|Kà-tetJawed Khà-lî-mêKarim]].]]
[[File:Youtubeheadquarterssanbruno.jpg|thumb|left|250px|2006-ngièn chṳ 2010-ngièn ke YouTube Chúng-phu]]
'''YouTube''' he sat-li̍p chhai [[Mî-koet]] ke yit-chak [[Yáng-phién Fûn-hióng]] [[mióng-chhàmcham]], ngiong sṳ́-yung-chá sông-chai, kôn-khon khi̍p fûn-hióng [[yáng-phién]] fe̍t [[tón-phién]]. Kûng-sṳ̂ yî 2005-ngièn 2-ngie̍t 15-ngit chu-chhak, yù [[Fà-yí]] [[Mî-koet-ngìn]] [[Steve Chen]] (Chhṳ̀n Sṳ-tsùn]]) tén-ngìn chhóng-li̍p, mióng-chhàmcham ke khiéu-ho vì "Broadcast Yourself" (péu-hien ngì chhṳ-kâ), mióng-chhàm ke phiêu-tsì yi-ngiam lòi-chhṳ chó-khì [[Thien-sṳ]] hién-sṳ hi (yîm khi̍t Sa-sien-kón). Kîm-ha YouTube yí-kîn sṳ̀n-vì thùng-lui-hîn mióng-chhàm ke khiâu-chhú, pin chho-chhiu hí-tô mióng-sông miàng-ngìn chhiâ kit-fat mióng-sông chhóng-chok.
 
YouTube chúng Kûng-sṳ̂ vi-chhai [[Kâ-li-fuk-nì-â-chûCalifornia]] [[Sṳn-pu-lî-nokSan Bruno (California)|San Bruno]], mióng-chhàm chia yù Flash Video fe̍t HTML5 yáng-phién lòi pô-piong kok-sṳt kok-ngióng yù sông-chhòn-chá chṳ-sṳ̀n ke yáng-phién nui-yùng, pâu-koat thien-yáng chién-si̍p, Thien-sṳ tón-phién, [[yîm-ngo̍k]] liu̍k-yáng-tai tén, yî-khi̍p khì-thâ sông-chhòn-chá chhṳ-chṳ ke ngia̍p-yì yáng-phién, yì VLOG, ngièn-chhóng ke yáng-phién tén. Thai-phu-fûn YouTube ke sông-chhòn-chá kiùn he ke-ngìn chhṳ-hàng sông-chhòn, than ya-yû mêu-ke mòi-thí Kûng-sṳ̂ yì [[Kô-lùn-pí-âCBS]] (Columbia Kóng-pô Kûng-sṳ̂]]), [[BBC]] (Yîn-koet Kóng-pô Kûng-sṳ̂]]), VEVO yî-khi̍p khì-thâ thòn-thí lâu YouTube yû ha̍p-chok Fó-phân kie-va̍k, sông-chhòn chhṳ-kâ Kûng-sṳ̂ só liu̍k-chṳ ke yáng-phién.
 
Mò [[Kuk-kôGoogle]] chong-ho ke yung-fu yìn cho-tet chhṳ̍t-chiap kôn-khon Youtube chûng ke yáng-phién, than mò-fap sông-chhòn yáng-phién. Chu-chhak yung-fu chet khó-yî mò-han sú-liòng sông-chhòn yáng-phién. Tông yáng-phién tô-chhṳ pûn kí-po, kîn-ko Sṳ́m-chhà, fu̍t-sṳ̍t heu, khó-nèn chiông khí-yû phau-li̍t, chhìn-oi ke nui-yùng thin vì "18-se yî-sông chu-chhak yung-fu hí-khó kôn-khon", yì set-chhìn nui-yùng yî-khi̍p chhîm-fam Pán-khièn ke nui-yùng (pí-yì yìn chhai sông-yàng fe̍t fat-hàng Yáng-tia̍p ke thien-yáng, Thien-sṳ-khia̍k fe̍t Thûng-va̍k-phién) chiông-fi pûn san-chhù.
 
2006-ngièn 11-ngie̍t, [[Kuk-kôGoogle|Google Kûng-sṳ̂]] yî 16.5-yi [[Mî-ngièn]] Sû-kèu liáu YouTube, pin pá khì tông-cho yit-kiên chṳ́ Kûng-sṳ̂ lòi kîn-yàng. Kuk-kôGoogle Kûng-sṳ̂ chui-chhû tui yî yì-hò théu-ko YouTube yîn li, yit-chhṳ̍t pó-chhṳ̀ fî-sòng kiún-sṳ́m ke thai-thu. Pûn Sû-kèu heu ke YouTube yî-yèn fûng-mî chhiòn-khiù-mióng mìn, Fâ-khì Ngiùn-hàng fûn-sak sṳ̂ ngin-vi, yî 2012-ngièn cháng-ngièn kie-son, Kuk-kôGoogle khó-nèn chhiùng YouTube fe̍t-tet 24-yi Mî-ngièn ke chhiang sû ngi̍p.
[[Ngâ-khô-fû Là-phì-tshṳ-kî]] chok-vì mióng-chhàmcham chhóng-sṳ́-ngìn, yi̍t he YouTube chui-chó phién "ngài chhai [[thûng-vu̍t-yèn]]" (Me at the zoo) ke phok-ngiap-chá.
 
[[Category:Kûng-sṳ̂]]
[[Category:mióng-cham]]
4,827

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân