"AXA" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
==Kiet-kèu ==
==Fu̍k-vu hàng ngia̍p ==
=Deleitar==
==Fu̍k-vu liâng-vet ==
 
==Chhâm-kien ==
== Deletar]]

Thô-hòng chhoi-tân