"AXA" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
增加 1,028 位元組 、​ 1 年前
se-mì
Fî-fu̍k yù 2804:D55:529D:3200:F512:5EC3:6E87:BDC6tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k 唐吉訶德的侍從 ke chui-heu yit-ke pán-pún
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
se-mì (Fî-fu̍k yù 2804:D55:529D:3200:F512:5EC3:6E87:BDC6tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k 唐吉訶德的侍從 ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
[[File:Vancouverreflectionskjfmartin8.jpg|right|thumb|350px|{{PAGENAME}}.]]
|{{google}}.]]) vi-yî [[]] [[Pâ-lì]] ke khiam-koet [[]] thò-ngièn[[]ngiap chûng phài-9i. thòn kelî KûnAMP Lèu ôn sṳ̀n â thai khúng kú yû-han Kûng-sṳ̂ (), sia̍p-khi̍p kîm ngiak tha̍t 133 yi àu ngièn ().
''' Ôn-sṳ̀n''' (安盛, '''AXA'''), he yit-kâ Chúng-phu vi-yî [[Fap-koet]] [[Pâ-lì]] ke khiam-koet [[pó-hiám]] si̍p-thòn, chhóng-sṳ́ yî 1816-ngièn, muk-chhièn he chhiòn-khiù chui-thai pó-hiám si̍p-thòn, yi̍t he chhiòn-khiù thi-sâm-thai Koet-chi chṳ̂-sán kón-lî si̍p-thòn, yî 2010-ngièn [[chhòi-fu 500 khiòng]] khî-ngia̍p chûng phài-miàng thi 14 vi. AXA si̍p-thòn chhóng-li̍p yî 19 Sṳ-ki chhû, chiet chṳ 2011-ngièn 12-ngie̍t 31-ngit, yî chhiòn-khiù yúng-yû 1.01 yi miàng hak-fu, khì-hâ yèn kûng tha̍t 163,000 ngìn. AXA si̍p-thòn ke sû yit vì 8,681 yi kóng ngièn, khì kón-lî ke chṳ̂-sán vì 107,375 yi kóng ngièn. <ref>http://www.Axa-chinaregion.Com/html/AXA_PRO/chi/about/BCC/our_company_landing_chi.Html?</ref>
2010-ngièn 11-ngie̍t 15-ngit ôn sṳ̀n si̍p-thòn lâu Àu-chû chhòi-fu kón-lî Kûng-sṳ̂ AMP Ltd. Sû-kèu ôn sṳ̀n â thai khúng kú yû-han Kûng-sṳ̂ (AXA Asia Pacific Holdings Ltd.), sia̍p-khi̍p kîm ngiak tha̍t 133 yi àu ngièn (tsap ha̍p 131 yi Mî-ngièn, chit yok 1,021 yi kóng ngièn).
 
==Li̍t-sṳ́ ==
==Chó-khì kiê-thon ==
==Kiet-kèu ==
==googleFu̍k-vu hàng ngia̍p ==
==Fu̍k-vu liâng-vet ==
==Chhâm-kien ==
==Ngoi-phu lièn-chiap ==
 
=Deleitar==
 
[[Category:Kûng-sṳ̂]]
==Chhâm-kien ==
== Deletar]]
10

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân