"Heu-sâng-ngìn (thien-sṳ-khia̍k)" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Kâ-khiòng suk-thu phiên-siá kûng-khí pan chhṳ-thung phiên-siá.
(加新嘅內容)
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 進階行動版編輯
 
Kâ-khiòng suk-thu phiên-siá kûng-khí pan chhṳ-thung phiên-siá.)
| image =
| caption =
| format = [[Yîmchhiâng-ngo̍kchhûn]]
| runtime = 54 fûn (hàm kóng-ko)
| creator = [[Yamanouchi Hisashi]]<br>[[Morikawa Tokihisa]]
4,739

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân