"Mì-fûn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
 
[[File:Dydx zh.jpgsvg|thumb|450px| Hâm-sú chhai Yit-tiám ke Mì-fûn. Khì-chûng fùng-sien phu-fûn he Mì-fûn liòng <math>dy</math>, yì kâ sông fôi-sien phu-fûn heu he sṳ̍t-chi ke kói-pien liòng <math>\Delta y</math>]]
'''Mì-fûn''' (Differential Calculus) chhai [[Sú-ho̍k]] chûng he tui [[hâm-sú]] ke khiu̍k-phu pien-fa-sut ke yit-chúng "sien-sin mèu-shu̍t". Mì-fûn khó-yî khiûn sṳ thi mèu-shu̍t tông hâm-sú chhṳ-pien liòng ke chhí-chhṳ̍t chok chiuk-kèu séu ke kói-pien sṳ̀, hâm-sú ke chhṳ̍t he tsen ngióng kói-pien ke. Tông mêu-sia hâm-sú <math>\scriptstyle f</math> ke chhṳ-pien liòng <math>\scriptstyle x</math> yû yit-ke mì-séu ke kói-pien <math>\scriptstyle h</math> sṳ̀, hâm-sú ke pien-fa cho-tet fûn-kié vì lióng-ke phu-fûn. Yit-ke phu-fûn he [[sien-sin pien-von | sien-sin]] phu-fûn: chhai yit vì chhìn-khóng hâ, kì [[chang-pí]] yî chhṳ-pien liòng ke pien-fa-liòng <math>\scriptstyle h</math>, khó-yî péu-sṳ sṳ̀n <math>\scriptstyle h</math> khi̍p yit-ke lâu <math>\scriptstyle h</math> mò-kôan, chṳ́ lâu hâm-sú <math>\scriptstyle f</math> khi̍p <math>\scriptstyle x</math> yû-kôan ke liòng ke sṳ̀n-chit; chhai kiên kóng-fàm ke chhìn-khóng hâ, kì he yit-ke [[sien-sin yàng-sa]] chok-yung chhai <math>\scriptstyle h</math> sông ke chhṳ̍t. Nang yit phu-fûn he pí <math>\scriptstyle h</math> kiên kô kiê ke [[Mò-khiùng-séu]], ya chhiu-he kong chhù yî <math>\scriptstyle h</math> heu yìn-yèn fi tshi yî làng. Tông kói-pien liòng <math>\scriptstyle h</math> hàn séu-sṳ̀, thi-ngi phu-fûn khó-yî fut-lio̍k put-kie, hâm-sú ke pien-fa liòng yok tén yî thi-yit phu-fûn, ya chhiu-he hâm-sú chhai <math>\scriptstyle x</math> chhú ke Mì-fûn, ki chok <math>\displaystyle f'(x)h</math> fe̍t <math>\displaystyle df_x(h)</math>.
 
1

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân