"Nabonidus" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: Nâ-pô-nì-tha̍t (Â-khà-tet-vùn:Nabû-nāʾid) he Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet ke thi-liuk ngim kiûn-tsú, tshai-vi ngièn-khì he kûng-ngièn-tshièn 556-ngièn...)
 
[[Image:Nabonidus.jpg|right|thumb|220px|Nâ-pô-nì-tha̍t]]
[[Nâ-pô-nì-tha̍t]] ([[Â-khà-tet-vùn]]:Nabû-nāʾid) he [[Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet]] ke thi-liuk ngim kiûn-tsú, tshai-vi ngièn-khì he kûng-ngièn-tshièn 556-ngièn tsṳ 539-ngièn. Nâ-pô-nì-tha̍t lâu song-ngim kiûn-tsú ke kûan-he put-mìn.
[[Image:Cylinder Nabonidus BM WA91128.jpg|right|thumb|220px|]]
[['''Nâ-pô-nì-tha̍t]]''' ([[Â-khà-tet-vùn]]:Nabû-nāʾid) he [[Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet]] ke thi-liuk ngim kiûn-tsú, tshai-vi ngièn-khì he kûng-ngièn-tshièn 556-ngièn tsṳ 539-ngièn. Nâ-pô-nì-tha̍t lâu song-ngim kiûn-tsú ke kûan-he put-mìn.
Nâ-pô-nì-tha̍t tui kú-thoi vùn-vu̍t ngiên-kiu yû him-tshi. Tshai thai-yok kûng-ngièn-tshièn 549-ngièn lì-khôi [[Pâ-pí-lùn-sàng]], vông-vông [[Â-lâ-pak sâ-mo̍k]] thai-mâ.
 
2,650

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân