"Pak-sâ-sat" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Sîn hong-mien: '''Pak-sâ-sat''' (Â-khà-tet-vùn: Bel-sarra-usur) he Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet ke tsui-heu yit-vi thúng-tshṳ-tsá, Nâ-pô-nì-tha̍t tsṳ̂-yì. Pak-sâ-sat ke fu-...
(Sîn hong-mien: '''Pak-sâ-sat''' (Â-khà-tet-vùn: Bel-sarra-usur) he Sîn Pâ-pí-lùn Vòng-koet ke tsui-heu yit-vi thúng-tshṳ-tsá, Nâ-pô-nì-tha̍t tsṳ̂-yì. Pak-sâ-sat ke fu-...)
(無差異)
2,650

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân