"Falkland Khiùn-tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Keith Padgett
(Keith Padgett)
(Keith Padgett)
| hien-ngim chṳn-fú thoi-péu miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = Chúng-lî
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = TimKeith ThorogoodPadgett<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-nui sên-sán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân