"Cambridge Thai-ho̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Hak-sṳ moved page Kiam-khièu Thai-ho̍k to Kiam-khiâu Thai-ho̍k
無編輯摘要
[[File:Cambridge University Crest - flat.png|right|thumb|250px|Kiam-khiâu Thai-ho̍k.]]
[[File:TrinityCollegeCamGreatCourt.jpg|right|thumb|250px|]]
'''Kiam-khièukhiâu Thai-ho̍k''' ([[Yîn-vùn]]: University of Cambridge; [[Lâ-tên-vùn]]: Universitas Cantabrigiensis) vi-é tì [[Yîn-koet]] ke [[Kiam-khièu-tsṳ́nchṳ́n]], he tshiònchhiòn sṳ-kie chui táng-thèu ke Thai-ho̍k tsṳ̂chṳ̂-yit.
[[Ngiù-tsînchîn Thai-ho̍k]] lâu Kiam-khièu Thai-ho̍k pûn-ngìn ngin-vì chui yû-siu ke thai-ho̍k, Yîn-koet tô-tô yû-miàng [[Khô-ho̍k-kâ]], [[TsokChok-kâ]], [[TsṳnChṳn-tshṳchhṳ-kâ]] tû-he lòi-tshṳ liá-kiên thai-ho̍k. Kiam-khièu Thai-ho̍k ya tsênchên-kîn he tan-sên tsuichui-tô [[Nobel-tsióngchióng]] ke kô-tén ho̍k-fú, yû pat-sṳ̍p tô-miàng Nobel-tsióngchióng tet-tsáchá kîn-sòng tì tsṳpchṳp-kau fe̍t-tsá ho̍k-si̍p. Kiam-khièu Thai-ho̍k hàn-son he Yîn-koet ke miàng-káu lièn-mèn [[Lò-si̍p Si̍p-thòn]] (Russell Group of Universities) lâu [[Êu-chû]] ke thai-ho̍k lièn-mèn [[Khô-Yîn-pu-là Si̍p-thòn]] (Coimbra Group) ke sṳ̀n-yèn.
 
[[Category:Thai-ho̍k]]
219

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân