"Detroit" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|350px|Detroit. '''Detroit'' he Mî-koet Me̍t-hiet-kîn-chû chui-thai ke sàng-sṳ, ya-he Wayne-yen ke y...)
 
無編輯摘要
[[File:Detroit Montage.jpg|right|thumb|350px300px|Detroit.]]
'''Detroit'' he [[Mî-koet]] [[Me̍t-hiet-kîn|Me̍t-hiet-kîn-chû]] chui-thai ke [[sàng-sṳ]], ya-he [[Wayne-yen]] ke yen-chhṳ só-chhai. [[1701-ngièn]] yù [[fap-koet]] [[mô-phì sông]] kien-li̍p, he vi-yî Mî-koet chûng-sî-phu, [[Kâ-nâ-thai]] vûn-sâ yî-pet, [[Detroit-hò]] yèn-ngan ke yit-chho chhung-yeu ke kóng-héu sàng-sṳ, sṳ-kie chhòn-thúng [[khì-chha]] chûng-sîm lâu yîm-ngo̍k chṳ̂ tû. Sàng-sṳ tet-miàng yî lièn-chiap [[Saint Clair Fù]] lâu [[Erie Fù]] ke [[Detroit-hò]], kì ngièn-chhṳ [[Fap-ngî]] "Rivière du Détroit" yi-sṳ vi "hói-hia̍p chṳ̂ hò" (River of the Strait) .
Kîn-kí Mî-koet Ngìn-khiéu Phû-chhà-khiu̍k [[2010-ngièn]] ke thúng-kie su-kí, Detroit yî 713,777 ke ngìn-khiéu vi lie̍t chhiòn Mî-koet thi 18-thai sàng-sṳ, than liá-ke su-muk.
 
==Li̍t-sṳ́==
==Thi-lî==
==Hì-hèu==
<center>{{Infobox Weather
|metric_first = Y
|single_line= y
|location = Detroit ([[Detroit tû-fi Wayne-yen kî-chhòng]],1971-2000)
|Jan_Hi_°F = 31.1
|Feb_Hi_°F = 34.4
|Mar_Hi_°F = 45.2
|Apr_Hi_°F = 57.8
|May_Hi_°F = 70.2
|Jun_Hi_°F = 79.0
|Jul_Hi_°F = 83.4
|Aug_Hi_°F = 81.4
|Sep_Hi_°F = 73.7
|Oct_Hi_°F = 61.2
|Nov_Hi_°F = 47.8
|Dec_Hi_°F = 35.9
|Year_Hi_°F = 58.4
|Jan_Lo_°F = 17.8
|Feb_Lo_°F = 20.0
|Mar_Lo_°F = 28.5
|Apr_Lo_°F = 38.4
|May_Lo_°F = 49.4
|Jun_Lo_°F = 58.9
|Jul_Lo_°F = 63.6
|Aug_Lo_°F = 62.2
|Sep_Lo_°F = 54.1
|Oct_Lo_°F = 42.5
|Nov_Lo_°F = 33.5
|Dec_Lo_°F = 23.4
|Year_Lo_°F = 41.0
|Jan_Precip_inch = 1.91 |Jan_Snow_inch = 11.3
|Feb_Precip_inch = 1.88 |Feb_Snow_inch = 9.2
|Mar_Precip_inch = 2.52 |Mar_Snow_inch = 6.8
|Apr_Precip_inch = 3.05 |Apr_Snow_inch = 1.7
|May_Precip_inch = 3.05 |May_Snow_inch = 0
|Jun_Precip_inch = 3.55 |Jun_Snow_inch = 0
|Jul_Precip_inch = 3.16 |Jul_Snow_inch = 0
|Aug_Precip_inch = 3.10 |Aug_Snow_inch = 0
|Sep_Precip_inch = 3.27 |Sep_Snow_inch = 0
|Oct_Precip_inch = 2.23 |Oct_Snow_inch = 0.3
|Nov_Precip_inch = 2.66 |Nov_Snow_inch = 2.9
|Dec_Precip_inch = 2.51 |Dec_Snow_inch = 11.1
|Year_Precip_inch = 32.89 |Year_Snow_inch = 43.3
|Jan_Sun=120.9
|Feb_Sun=138.4
|Mar_Sun=186.0
|Apr_Sun=216.0
|May_Sun=275.9
|Jun_Sun=303.0
|Jul_Sun=316.2
|Aug_Sun=282.1
|Sep_Sun=228.0
|Oct_Sun=176.7
|Nov_Sun=105.0
|Dec_Sun=86.8
|Year_Sun=2435
|Jan_Snow_days = 10.9 |Jan_Precip_days = 13.4
|Feb_Snow_days = 7.9 |Feb_Precip_days = 11.3
|Mar_Snow_days = 5.5 |Mar_Precip_days = 12.7
|Apr_Snow_days = 2.1 |Apr_Precip_days = 12.6
|May_Snow_days = 0 |May_Precip_days = 11.6
|Jun_Snow_days = 0 |Jun_Precip_days = 10.1
|Jul_Snow_days = 0 |Jul_Precip_days = 9.6
|Aug_Snow_days = 0 |Aug_Precip_days = 9.5
|Sep_Snow_days = 0 |Sep_Precip_days = 9.9
|Oct_Snow_days = 0.3 |Oct_Precip_days = 9.8
|Nov_Snow_days = 3.5 |Nov_Precip_days = 12.3
|Dec_Snow_days = 9.0 |Dec_Precip_days = 13.9
|source = NOAA <REF NAME = NCDC >{{cite web
|url= http://cdo.ncdc.noaa.gov/climatenormals/clim20/mi/202103.pdf
|title=NCDC: U.S. Climate Normals
|publisher = [[Mî-koet Koet-kâ Hói-yòng lâu Thai-hì Kón-lî-khiu̍k|NOAA]]
|language = English
|accessdate = 2010-ngièn 2-ngie̍t 14-ngit
}}</ref>,Hiông-kóng Thiên-vùn-thòi <ref name = HKO >{{cite web
| url = http://gb.weather.gov.hk/wxinfo/climat/world/chi/n_america/us/Detroit_c.htm
| title = Detroit Hì-hèu Chṳ̂-liau
| accessdate = 2010-ngièn 5-ngie̍t 13-ngit
| publisher = [[Hiông-kóng Thiên-vùn-thòi ]] }}</ref>
| accessdate = 2010-ngièn 6-ngie̍t 6-ngit }} </center>
 
 
==Chṳn-chhṳ==
==Hàng-chṳn Khî-va̍k==
==Kâu-thûng ==
==Lî-hàng kín-tiám==
 
[[File:Detroit Night Skyline.JPG|center|thumb|800px|Detroit ya-kiên thiên-chi-sien]]
 
==Yû-hau Sàng-sṳ==
 
==Chhâm-kháu vùn-hien==
<references/>
 
==Ngoi-phu lièn-kiet ==
 
[[Category:Mî-koet]]
714

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân