"Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Fî-fu̍k yù 194.65.232.98tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Jackon ke chui-heu yit-ke pán-pún)
無編輯摘要
| koet-chi thien-fa khî-ho = +86
|}}
{{twinLAT|中華人民共和國}}<br />
 
'''Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet''' he vi-yî [[Â-chû]] tûng-phu, [[Thai-phìn-yòng]] sî-ngan ke [[Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]], sú-tû [[Pet-kîn]], liâng-thú mien-chit yok 960 [[phiàng-fông kûng-lî]], he sṳ-kie song mien-chit thi-sâm thai koet-kâ, thùng chû-vì 14 ke koet-kâ chiap-yóng. Ngìn-khiéu chhêu-ko 13 yi, yok cham chhiòn-khiù ngìn-khiéu ke ńg-fûn chṳ̂-yit, he sṳ-kie song ngìn-khièu chui-tô ke koet-kâ.
 
592

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân