"Tûng-kîn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|350px|Tûng-kîn-tû ''' Tûng-kîn-tû ''' ({{jpn|j= Tûng-kîn-tû |hg=とうきょうと|rm=Tōkyō to|f=h}}) he Ngit-pún yit-k...)
 
無編輯摘要
[[File:Tokyo_Montage_2015.jpg|right|thumb|350px|Tûng-kîn-tû]]
''' Tûng-kîn-tû ''' ({{jpn|j= Tûng-kîn-tû |hg=とうきょうと|rm=Tōkyō to|f=h}}) he [[Ngit-pún]] yit-ke [[Hàng-chṳn-khî va̍k | thi-fông Hàng-chṳn-khî]], lâu [[tho (Hàng-chṳn-khî va̍k)| tho]], [[fú (Hàng-chṳn-khî va̍k)| fú]], [[yen]] thùng su̍k [[Ngit-pún Hàng-chṳn-khî va̍k | thi-yit kip Hàng-chṳn-khî va̍k]]. Hot-khî pâu-hàm [[Tûng-kîn-tû khî phu]], [[tô mô thi-vet | tô mô thi-fông]], [[yî theu Khiùn-tó]], [[séu lip ngièn Khiùn-tó]] tén thi-khî; khì-chûng, Tûng-kîn-tû khî phu vì Ngit-pún [[Ngit-pún sú-tû | tûng-ông chṳn-fú só-chhai-thi]], nái Ngit-pún ke chṳn-chhṳ, kîn-chi lâu vùn-fa chûng khi. Tûng-kîn-tû thùng-sṳ̀ ya nông koat liáu Ngit-pún chui nàm-tôn ([[chhûng chṳ̂ tiâu tó]]) lâu chui tûng tôn ([[nàm tiâu tó]]) tén kí ke thi-lî khi̍t tiám. Chhiòn-kin mien-chit yok 2188 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1339 van, he Ngit-pún kok tû tho fú yen chûng chui-tô ke, ngìn-khiéu Me̍t-thu yi̍t vì Ngit-pún chui-kô.
==Li̍t-sṳ́==
==Thi-lî ==
==Vùn-fa==
==Kau-yuk==
==Kín-tiám==
==Kîn-chi==
==Ngìn-khiéu ==
==Hàng-chṳn ==
==Sa-fi ==
==Kâu-thûng==
 
 
1,361

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân