"Marche" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Sirolo-vista_conero.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
[[File:Indesit_Headquarter.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
''' Mâ-ngì-khái ''' ([[Yi-thai-li-ngî]]: Marche {{IPA-it|ˈmarke}}) he [[Yi-thai-li]] chûng-phu ke yit-ke Thai-khî, pet kie lâu [[Ngie-mí-li-â Lò-mâ-nyap]] Thai-khî siông-lìn, [[thok sṳ̂ khà na̍p]] Thai-khî vi-yî mâ ngì khái sî-pet, sî lìn [[vung Vung-pu - -â]], nàm-lìn [[â pu lû tsó]] fò [[Là-chhè -o]], yì tûng-mien chet yû [[Â-tet-lî-â-hói]].
Thai-khî ke Sú-fú he [[ôn khô na̍p]]. Thai-khî fûn sṳ̀n Ńg-ke sén:[[ôn khô na̍p]] sén, [[â sṳ̂ khô li phì chhiet nok sén]], [[fi ngì mo̍k sén]], [[mâ chhiet là thap sén]] (kú-thoi [[phì chhiet lìm]] thi-khî chhiòn-kin) khi̍p [[phi sat lò fò vû ngì pí nok sén]], yì [[phi sat lò fò vû ngì pí nok sén]] yù lióng-ke chhòn-thúng sông fûn-khôi ke phi sat lò sén khi̍p vû ngì pí nok sén chû-sṳ̀n, yî-chhièn he kú Lò-mâ ke vû ngì pí nok hàng sén.
 
1,110

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân