"Turkmenistan" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Thú-khû-man-sṳ̂-thánTurkmenistan
{{Infobox Country
| koet-kâ miàng-chhṳ̂n = Thú-khû-man-sṳ̂-thánTurkmenistan
| koet-khì vùn-khien-miàng = Flag of Turkmenistan.svg
| khì-ho vùn-khien-miàng = Coat of Arms of Turkmenistan.svg
| koet-kô miàng-chhṳ̂n =
| koet-kâ vi-chṳ thù-hìn vùn-khien-miàng = LocationTurkmenistan.png
| koet-kâ sú-tû miàng-chhṳ̂n = [[Â-sṳ̍p-ha̍p-pâ-tetAshgabat]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chui-thai sàng-sṳ miàng-chhṳ̂n = [[Â-sṳ̍p-ha̍p-pâ-tetAshgabat]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-thú mien-chit su-kí = 491200
| mien-chit phài-miàng = 51
| chui-chhòng hò-liù = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| sṳ̀-khî =
| kôn-fông ngî-ngièn = [[Thú-khû-manTurkmen-vùn]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chúng ngìn-khiéu su-kí = 5,110,023<!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-khiéu phài-miàng = 113
| ngìn-khiéu me̍t-thu su-kí = 9.9
| ngìn-khiéu me̍t-thu phài-miàng = 208
| mìn-chhu̍k = [[Thú-khû-manTurkmen-ngìn]]
| chûng-kau =
| chú-yeu chiet-ngit =
|}}
 
'''Turkmenistan''' (Hon-ngî yîm-yi̍t: Thú-khû-man-sṳ̂-thán''土庫曼斯坦'' ya-he Thú-khû-man ''土庫曼'') he yit-ke [[Chûng-Â]] koet-kâ, yî-tshièn su̍k-yî [[Sû-lièn Kâ-mèn Khiung-fò-koet]] tsṳ̂-yit, Sû-lièn sṳ̀-khì ke miàng-tshṳ̂n he Thú-khû-man vì-âi Sa-fi Tsú-ngi Khiung-fò-koet,1991-ngièn [[Sû-lièn]] tshiùng [[Sû-lièn]] thu̍k-li̍p. Kûng-ngièn-tshièn yit-tshiên-ngièn, Thú-khû-man kin-nui tshut-hien Kiê-tshèn Sa-fi. Kûng-ngièn-tshièn liuk sṳ-ki yî-heu, yit-tshṳ̍t lièn-siu̍k put-thon pûn -ngìn ngoi-tshu̍k-ngìn ngi̍p-tshîm lâu thúng-tshṳ.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
4,544

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân