"Mông-chúng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: {{Chiet-hì}} '''Mông-chúng''' he ngi-sṳ̍p-si chiet-hì chṳ̂ yit, chhai ha-chṳ ke thèu-chhièn lâu séu-mân ke heu-mî. Category:Chiet-hì
 
無編輯摘要
 
{{Chiet-hì}}
'''Mông-chúng''' (芒種) he [[chiet-hì|ngi-sṳ̍p-si chiet-hì]] chṳ̂ yit, chhai [[ha-chṳ]] ke thèu-chhièn lâu [[séu-mân]] ke heu-mî.
 
[[Category:Chiet-hì]]
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân