"Thai-hòn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: {{Chiet-hì}} '''Thai-hòn''' he ngi-sṳ̍p-si chiet-hì chṳ̂ yit, chhai li̍p-chhûn ke thèu-chhièn lâu séu-hòn ke heu-mî. Category:Chiet-hì
 
無編輯摘要
 
{{Chiet-hì}}
'''Thai-hòn''' (大寒) he [[chiet-hì|ngi-sṳ̍p-si chiet-hì]] chṳ̂ yit, chhai [[li̍p-chhûn]] ke thèu-chhièn lâu [[séu-hòn]] ke heu-mî.
 
[[Category:Chiet-hì]]
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân