2016 ngièn Tûng-á hòn-liù

Chhiùng Wikipedia lòi
Tûng-á hòn-liù ge yáng-híong fan-vì。

2016 ngièn Tûng-á hòn-liù he 2016 ngièn 1 ngie̍t mî ge hòn-liù,iù-yì Pét-kî-chṳn-tong chu̍t-hien,Tûng-á kok-thi-kî laù Tûng-nàm-á phu-fun thi-kî chu̍t-hien hòn-liù,yáng-híong tó Chûng-koetNgit-púnHòn-koetHiông-kóngAu-mùn lâu Thòi-vân ,hàn-îu Tông-nàm-ah ge Ye̍t-nàm.

Hìng-sàng yèn-în[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liá-paí hòn-liù chú-yeu he Pét-kî-chṳn-tong ge fap-sṳ̂ng só yáng-hí.

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]