跳至內容

Kî-lùng-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
chhai 2020年10月1日 (Si) 09:58 yù Tpjh9910202kâu-liù | Kung-hien só cho ke siû-thin pán-pún (ts 改正作 ch)
(chhâ-phe̍t) ← Sông-chak pán-pún | Chui-sîn pán-pún (chhâ-phe̍t) | Hâ-chak pán-pún → (chhâ-phe̍t)
Kî-lùng-sṳ

Kî-lùng-sṳ vi-yî Thòi-vân pún-tó pet-tôn, he Chûng-fà Mìn-koet sṳ̍t-chi kón-hot-khî nui ke ńg-ke sén hot-sṳ chṳ̂-yit, ko-hi su̍k-yî Thòi-vân-sén. ngìn-khiéu kie-son vi Thòi-vân thi-sṳ̍p thai sàng-sṳ, thai-yok sâm-sṳ̍p-pat van-ngìn. Khiu miàng-è Kiê-lùng, heu-lòi chhí-yung "Kî-thi chhông-lùng" chṳ̂ yi-ngi. Chhiòn-sṳ Chúng mien-chit he 132 phiàng-fông kûng-lî.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]