Akatsuka Chhàm (Shimane-yen)

Chhiùng Wikipedia lòi

Akatsuka Chhàm / Mìn-chúng Chhàm (Ngit-pún-ngî: 明塚駅 (Akatsuka Eki)/ あかつかえき?)西日本旅客铁道三江线的一个车站,距离起点站江津站45.0公里,于1967年(昭和42年)4月1日启用。根据2009年的统计,该站的乘车人数为每日0人。