跳至內容

Caesar (Thèu-hâm)

Chhiùng Wikipedia lòi

Caesar (Yîn-ngî: Caesar), ngièn-chhṳ yî Là-tên-ngî: Cæsar, he Lò-mâ Ti-koet Fòng-ti ke thèu-hâm chṳ̂-yit. Chhiùng Lò-mâ Khiung-fò chṳn-thí chón hîn vì Ti-koet ke ko-chhàng chûng, chhai sṳ̂n vì thu̍k-chhài-kôn ke Julius Caesar (chhièn 102-ngièn - chhièn 44-ngièn) sí-mòng chṳ̂-heu, kí-vi kú Lò-mâ chóng vok sṳ̍t khièn ke Liâng-thô-ngìn, tû siên chhṳ̂n chhṳ-kâ ki-sṳ̀n liáu Caesar kâ-chhu̍k ke miàng-ho (lâu khì ha̍p fap ke thúng-chhṳ thi-vi). Yî he "Caesar" yit-chhṳ̀ phien sṳ̀n liáu Lò-mâ Fòng-ti ke chung-tô thèu hâm chṳ̂-yit.