Calvados

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Calvados.

Calvados he chhiùng Fap-koet Hâ Normandy Thai-khî ke phìn-kó Pha̍k-làn-thi.