Chûng-fà Mìn-koet Hak-kâ Vî-yèn-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Chûng-fà Mìn-koet Hak-kâ Vî-yèn-fi he Chûng-fà Mìn-koet chhai 2001 ngièn 6 ngie̍t sṳ̀n-li̍p ke chû-chṳt. Kì ke muk-tit he pó-fu Thòi-vàn ke Hak-kâ vùn-fa.