Chûng-sin Pha̍k-hiet-khiû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chûng-sin Pha̍k-hiet-khiû

Chûng-sin Pha̍k-hiet-khiû (Neutrophil Granulocyte) he hiet-yi̍t chûng Hiet Se-pâu sṳ̀n-fun chṳ̂-yit. Chûng-sin Pha̍k-hiet-khiû cham-hi Pha̍k Se-pâu ke 70%.