Chûng-su

Chhiùng Wikipedia lòi
 
Chûng-su
Chûng-su
Chûng-su
sâng-vu̍t fûn-lui
kie: Plantae
(vi fûn kip) Angiosperms
(vi fûn kip) Monocots
(vi fûn kip) Commelinids
muk: Arecales
khô: Arecaceae
su̍k: Trachycarpus
chúng: T. fortunei
ho̍k-miàng
Trachycarpus fortunei
(Hook.) H.Wendl.
yi miàng
  • Chamaerops excelsa hort.
  • Chamaerops fortunei Hook.
  • T. wagnerianus hort. ex Becc.

Chûng-su (棕樹) he yit-tsúng tshai-yî Sî-â lâu Pet-fî sâ-mo̍k liu̍k-chû chûng sòng-sòng khon-kien ke liu̍k-set su-muk. Tsûng-su ngièn-lìn khó-yî tha̍t-tó pak-ngièn. Kó-tsṳ́ sán-liòng kô, sṳ́ Chûng-tûng mêu-mêu koet-kâ ke tshung-yeu tshut-héu nùng-tsok-vu̍t. Tsûng-su tì Â-lâ-pak-ngìn sṳ̀n-fa chûng yû tshung-yeu thi-vi, thùng-sṳ̀ tsok-vì yit-tsúng ngoi-lòi tshṳ̍t-vu̍t ya-he sṳ̍p-fûnsu-tó Hî-lia̍p-ngìn ke hí-oi.