Chûng Sàu-chṳn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chûng Sàu-chṳn
Chhut-se (1925-01-20) 1925-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit (94-se)
Chhut-se thi-tiám 模板:TWN-JPN Sîn-chuk-chû Thai-hâi-khiùn Liùng-thâm-chông (kîm Thò-yèn-sṳ Liùng-thâm-khî)
Kau-yuk Thâm-kông Chûng-ho̍k
Chông-fa Chhiâng-ngièn Sṳ̂-fam Ho̍k-káu Pit-ngia̍p
Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k Chûng-koet Vùn-ho̍k-hì (yì-ngia̍p)
Thèu-lu Chok-kâ
Tui-siong Chông Kiú-moi
Kîn-li̍t * Thòi-vân Vùn-ngi Chha̍p-chì-sa sa-chhòng 1976-1982

Chûng Sàu-chṳn (1925-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit –  ) he Thòi-vân séu-sot chok-kâ, Thòi-vân Hak-kâ-ngìn.