Chṳ́-khiâu-khiùn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chṳ́-khiâu-khiùn.
Chṳ́-khiâu-khiùn.

Chṳ́-khiâu-khiùn (紙橋郡, Ye̍t-nàm-ngî: Quận Cầu Giấy/郡梂絏) he Ye̍t-nàm sú-tû Hò-nui-sṳ hâ-hot ke yit-ke khiùn, yîn khiu-sṳ̀ kin-nui tô-chho chṳ́ chok-fông yì tet-miàng. Chṳ́-khiâu-khiùn yúng-yû chung-tô sông-ngia̍p-khî. Chúng ien-chit 12.04 phìn-fông kûng-lî. 2001-ngièn ngìn-khiéu 142,800-ngìn.

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ́-khiâu-khiùn hâ-hot 14-ke fông.