Changdong Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhông-thung Chhàm是位于韩国首尔道峰区仓5洞的一个地铁站,属于首都圈电铁1号线和首尔地铁4号线。