Chhiâng-yòng-khiùn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhiâng-yòng-khiùn.

Chhiâng-yòng-khiùn (青陽郡, Chêu-siên-ngî: 청양군) he Hôn-koet Chûng-chhîn Nàm-tho ke yit-chak khiùn. Chúng mien-chit 479.57 phìn-fông kûng-lî, 2003-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 37,194-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]