Cheongyang-khiùn

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chhiâng-yòng-khiùn)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chhiâng-yòng-khiùn.

Cheongyang-khiùn (靑陽郡, Chhiâng-yòng-khiùn, Chêu-siên-ngî: 청양군) he Hôn-koet Chûng-chhîn Nàm-tho ke yit-chak khiùn. Chúng mien-chit 479.57 phìn-fông kûng-lî, 2003-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 37,194-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]