跳至內容

Chhièn-Yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhièn-Yèn.

Chhièn-Yen (前燕, 337-ngièn - 370-ngièn) he Sṳ̍p-liuk-koet sṳ̀-thoi yù Siên-pî-chhu̍kLiâng-yung-vòng só kien-li̍p ke chṳn-khièn, khì koet-ho vì "Yen"(燕). Khì chhiòn-sṳ̀n sṳ̀ ke thúng-chhṳ thi-khî pâu-koat Kí-chû, Yén-chû, Chhiâng-chû, Pin-chû, Yì-chû, Chhî-chû, Yù-chû tén phu-fûn.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]