Chhim-chû-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Chhim-chû-sṳ (郴州市) chhai Fù-nàm-sén tûng-nàm-phu,thi-chhú Nàm-liâng Sân-ma̍k lâu Lò-siau Sân-ma̍k kâu-chho.


Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]