Chong Lìn-sâng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Chong Lìn-sâng (ngièn-miàng Chong-pin) he Sân-tûng Vûi-yen ngìn, ngièn-lòi su̍k-yî Chóng-ló-fi tsṳp-sṳ, 1909-ngièn yit-vi tsóng-tsṳ́ yîn-thô kì to Song-hói Sṳ́-thù Sin-sîm-fi tshà-kîn, fán-hiông ke sṳ̀-kiên su Sṳn-lìn, kì tshṳ-ngièn su Sṳ́-thù Sin-sîm-fi tsim-lî, pin pûn on-li̍p sṳ̀n-vì Chóng-ló. Kì su khí-sṳ tông tsûn-sú ôn-sit-ngit. 1916-ngièn Fûn Tet-sîn mu̍k-sṳ̂ vi kì on-sú. Tshai 1918-ngièn tshûn, kì to yit-ke thi-fông lâu Ngùi Pó-lò kien-mien, su Ngùi Pó-lò on-sú tet-tó nèn-li̍t tshiu kiên kì thùng-kûng. 1919-ngièn tsâng-ngie̍t lâu Chong Pâ-nâ-pâ ke kâ-thìn tshòn-tho lióng-ngìn on-sú Ngùi Pó-lò kien-ngi, tsiap-su mien-hiong ha ke sé-lî. Ngùi Pó-lò lì-sṳ heu, tsiông-voi tsiap-ngim Chṳ̂n Yâ-sû Kau-fi tsúng-fi kam-tuk. Put-kiú tshai vân-ngièn ke sṳ̀-khì kì fì-to kâ-hiông mu̍k-yông lâu pó-sú pún-thi ke kau-fi.