Fâ-tûng Chiúng-kuk Phìn-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Fâ-tûng Chiúng-kuk Phìn-ngièn.

Fâ-tûng Chiúng-kuk Phìn-ngièn (花東縱谷平原) he vi yî Thòi-vân tûng-phu ke yit-ke chiúng-kuk. Nàm-pet chhòng yok 180 kûng-lî, tûng-sî khôn 2~7 kûng-lî, mien-chit yok 1000 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t 50-250 kûng-chhak.