Fû-khi̍p-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Fû-khi̍p-kî.

Fû-khi̍p-kî (Yîn-ngî: ventilator) he yit-chúng khó yû-háu thoi-thoi, khúng-chṳ fe̍t kói-pien ngìn ke chang-sòng sâng-lî fû-khi̍p, chen-kâ hi-thûng hì-liòng, kói-san fû-khi̍p kûng-nèn , kám-khiâng fû-khi̍p sêu-hô, chiet-yok sîm-chhong tú-phi ke yî-liàu hi-hài. Cho-tet vì sâng-lî sông mò-fap fû-khi̍p fe̍t fû-khi̍p mò-chiuk ke fam-chá thì-kiûng fû-khi̍p, chin-hàng kî-hài thûng-hì. hien-thoi fû-khi̍p-kî yù kie-son-kî khúng-chṳ, than ya cho-tet sṳ́-yung kién-tân ke sú-thûng-hì nông-fa̍t mien-chàu tui fam-chá chin-hàng fû-khi̍p.