Fam Chhṳ̍t-vî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Fam Chhṳ̍t-ví
Nàm-yên-yèn
Yîn-vùn miàngRobert Fan / Wing Fan
Koet-sitChûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chhut-se (1980-02-28) 1980-ngièn 2-ngie̍t 28-ngit (39-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Sîn-chuk-yen Chuk-tûng-chṳ́n
Chṳt-ngia̍pYên-yèn
Ngî-ngiènKoet-ngî, Hak-kâ-ngî
Kau-yukFà-kông Ngi-káu Hi-khia̍k-khô pit-ngia̍p
Chhut-tho thi-tiámThòi-vân Thòi-vân
Fa̍t-chhiok sṳ̀-thoi1998-ngièn - 2014-ngièn
IMDb chṳ̂-sín ya̍p-mien

Fam Chhṳ̍t-ví (1980-ngièn 2-ngie̍t 28-ngit –  ), Yîn-vùn miàng Robert Fan / Wing Fan he Thòi-vân nàm-ngi-ngìn, Hak-kâ-ngìn, chhut-se Thòi-vân Sîn-chuk-yen Chuk-tûng-chṳ́n, Fà-kông Ngi-káu Ya-kiên-phu Hi-khia̍k-khô pit-ngia̍p.