Gongju Sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Gongju Sṳ.
Gongju Sṳ.

Gongju Sṳ (Hòn-koet-ngî: 공주시/公州市) he Hòn-koet Chungcheong Nàm-tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 940.71 phìn-fông kûng-lî, 2013-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 116,870-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]