Gorno-Altaysk

Chhiùng Wikipedia lòi
Gorno-Altaysk.
Gorno-Altaysk Vûn-chông.
Gorno-Altaysk.

Gorno-Altaysk (Ngò-ngî: Го́рно-Алта́йск; Altay-ngî: Туулу Алтай) he Ngò-lò-sṳ̂ Altai Khiung-fò-koet sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 3,854 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 95.5 phìn-fông kûng-lî, 2013-ngièn ngìn-khiéu vi 60,828-ngìn. 1824-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]