Hâ-nì-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hâ-nì-tshu̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Hâ-nì-tshu̍k

Hâ-nì-tshu̍k (哈尼族) he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-tshu̍k .