Hak-kâ Thien-sṳ-thòi

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Hak-kâ Thien-sṳ-thòi (Hakka Television Station, suk-siáHakka TV), kién-chhṳ̂n Hak-kâ-thòi , Hak-thòi , Hak-sṳ , yî 2003-ngièn 7-ngie̍t 1-ngit khôi pô, he chôn su̍k Hak-kâ, chhiòn chhàng sṳ́-yung Thòi-vân Hak-kâ-ngî (Si-yen-khiông, Hói-liu̍k-khiông, Thai-pu khiông, Tsàu-ôn khiông, Ngièu-phìn khiông) fat-yîm ke Thien-sṳ phîn tho, yî chhiòn fông vi ke kok-thu 24 séu-sṳ̀ kôan chu Hak-kâ vùn-fa khi̍p ngî-ngièn, théu-ko chîn sîm chṳ-chok ke kok lui chiet muk: hi khia̍k hi khiuk, yì thùng chhiâng-séu ngièn, sâng-fa̍t chṳ̂-sín, yîm-ngo̍k tsùng ngi, Ngìn-vùn ki liu̍k lâu sîn-vùn chha̍p tsì lui, ngiong só-yû Hak-kâ khi̍p fî Hak-kâ kôn-chung tû nèn hiûn sóng lâu liáu-kié Hak-kâ vùn-fa.

Chhai 2007-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit yî-kí 《mò sien Thien-sṳ sṳ ngia̍p kûng kú chhú-lî thiàu li》 kâ-ngi̍p Thòi-vân kûng-khiung kóng-pô Thien-sṳ si̍p-thòn heu, kiên thu̍t hién liáu Hak-kâ Thien-sṳ thòi chok-vì chhu̍k-khiùn phîn tho, séu-sú ngî-ngièn phîn tho khi̍p kûng-khiung fu̍k-vu phîn tho ke thi̍t-sin. Vi-lòi Hak-kâ Thien-sṳ thòi chiông chêu pún-thú fa khi̍p Koet-chi fa sûng kwuí fat-chán, yî chhiuk-chin tô-ngièn khôn yùng, chhu̍k-khiùn fu-siông chûn-chhùng vì muk-phiêu, ngiong Thòi-vân khon-kien Hak-kâ, kiên ngiong sṳ-kie khon-kien Hak-kâ. [1]

2012-ngièn 6-ngie̍t 30-ngit sùi mò sien Thien-sṳ sú vi fa, kâi thòi sṳ̀n-vì Thòi-vân thi-liuk kâ mò sien Thien-sṳ thòi.

  1. nang yû lun chá ngin-vì, Thòi-vân thi-yit-ke Hak-ngî yû sien Thien-sṳ phîn tho vì Chûng-ngièn Koet-chi chhòn-pô kîn-yàng, 1990-ngièn thoi khôi pô ke Chûng-ngièn Ví-sên Thien-sṳ thòi. Vì 2002-ngièn, yù yî kîn-yàng put san, Chûng-ngièn Ví-sên Thien-sṳ thòi thìn pô. 2002-ngièn 6-ngie̍t 22-ngit, kûng sṳ Chúng-kîn-lî lí yún tet yî Hàng-chṳn-yen Hak-kâ Ve-yèn-fi Hak-kâ kûng-khiung chṳn-chhet ngièn thó fi fat-péu chṳ̂ lun-vùn 〈 chhiùng Thien-sṳ khia̍k khon Hak-kâ-ngî vùn chhòn-pô: yî kûng sṳ pat tiám tóng Hak-ngî lièn-sa khia̍k "hòn ya" chiet muk vì li 〉: "Hak-kâ mòi-thí chhai hien-chhai ke sa-fi chûng tak-chhiam pûn piên-yèn fa ke chhìn-hìn yì-lòi yì mìn-hién, kîm ngièn thu Chûng-ngièn Hak-kâ phîn tho yù yî kîn-yàng put san yì kôan thòi. "